Taoism > Vidul

Ce este vidul (Wu)?

Unul din conceptele cele mai importante ale taoismului este wu, tradus de obicei prin vid. Semnificația cuvîntului wu este neființă, vid etc. În literatura taoistă, acest termen se referă însă la mai multe aspecte corelate:

The Philosopher's Path, Kyoto. Photo by Kenneth Arnold
Calea filozofului, Kyoto.
Photo de Kenneth Arnold
1. Vidul cu sensul de "gol" este opusul Plinului, și este una din caracteristicile lui Tao; 

2. Vidul, ca realizare interioară, reprezintă starea absolut necesară contemplării lui Tao;

3. Integrarea vidului echivalează cu o deschidere a minții care se poate raporta (lega de) Tao.

Vidul în Tao-te ching

În capitolul 11 din Tao-te ching citim următoarea descriere a vidului (în sens de gol):

    Sunt 30 de spite în butucul rotii,
    Dar folosirea ei depinde de golul din centru.
    (Octavian Sărbătoare)

Utilitatea roții depinde deopotrivă de spațiul gol - de golul, vidul - din butuc. Cu alte cuvinte, totul este alcătuit din plin și gol. Iată vizunea filozofică a universului la taoiști.

icon


Home | Cursuri online | Librărie | Caută | Forum | Contact

Copyright Calea vidului perfect, 2013. Toate drepturile rezervate.

logo