Taoism - Maeștrii

SUMAR

- - Home

- - Taoism
- -
Izvoare
- - Maeștrii
- -
Hui Neng

- -  Tao
- - 
Yin-Yang
- - 
Vidul
- - 
Nonacțiunea
- - 
Meditația
- - 
Articole

- - I Ching
Consultă oracolul online

- - Cursuri online
Cursuri de taoism expediate prin email

- - Librărie
Cărți de taoism tipărite sau în format electronic
- - Bibliografie
Cărți publicare în românește

- - Newsletter
Fii la curent cu noutățile care te interesează.

Cum este un maestru taoist?

Dacă citim descrierea sfîntului sau maestrului taoist, făcută de însuși Lao Tzu, nu putem să nu ne simțim total derutați. Imaginea noastră despre un maestru spiritual împrumută din simbolismul Bibliei. Arhetipul tuturor maeștrilor, pentru noi, este Isus Christos.

Cei trei intelepti
Cei trei înțelepți care au influențat
gîndirea filozofică a Chinei: Lao Tzu,
Confucius și Buddha

Christos este prezentat fie în postura agonizării pe cruce - ipostaza mielului sacrificat care a preluat păcatele noastre -, fie în cea a vindecătorului și salvatorului care învie morții. Se afirmă chiar că Christos a învins moartea, că el însuși a înviat din morți etc. El este întruparea  lui Dumnezeu și posedă, așadar, însușirile Tatălui ceresc. Totodată, fapt straniu, el nu încetează de a fi om! În treacăt fie spus, nu știu cîți credincioși creștini au reușit să-l imite fie și pe Christos-omul! 

Maestrul taoist, ca să revenim la Lao Tzu, nu are nimic din aceste însușiri miraculoase, mistice sau esoterico-oculte; el nu este nici salvator, nici  vindecător, nici învingător al morții, nici fiu al lui Dumnezeu. Nu are sarcina de a aduce lumea pe calea cea dreaptă - calea moralității desăvărșite - dictată de însuși Dumnezeu-Tatăl.

 Lao Tzu ne oferă acest pasaj din care răzbate imaginea maestrului taoist pe care îl descrie cu mare dificultate (declară el):

  Maeștrii [în tao] nu pot fi cunoscuți și mai puțin descriși.
  Șovăielnici, cu unul care trece un rîu înghețat,
  Prudenți, ca cel care se teme de semenii săi,
  Demni ca și un oaspete,
  Mobili ca și ghiața care se poate topi dintr-o clipă în alta,
  Simpli ca tăiați din topor,
  Scobiți ca și valea,
  Obscuri ca apele mlăștinoase.
  Ei știu să treacă subtil la imobilitate
  Și de la tulburare la limpezime,
  Apoi de la mișcare la calmul absolut.
  (Tao Te Ching, vers. 15, versiune Ma Kou, Albin Michel, 1984, traducere și adaptare în românește de Jean Chiriac).

Trăsăturile cele mai puțin nobile - nesiguranța, prudența, tăiat ca din topor etc. - își găsesc locul în personalitatea maestrului taoist. De asemenea, mobilitatea extremă: maestrul trece ușor de la o stare la alta, de la  obscuritate la limpezime, de la activitate la repaos total. Toate aceste caracteristici descrise cu dificultate de Lao Tzu ne oferă subiect de reflecție ca și un koan zen!

Pe acest site studiem temeinic viețile maeștrilor taoiști și operele lor (vezi linkurile de mai sus). Sfat către cititor: să aibă în vedere descrierea maestrului taoist pe care am schițat-o aici atunci cînd se cufundă în lectură.

--
Articol de Jean Chiriac


powered by FreeFind

Copyright, 2015, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo