Taoism > I Ching

cursuri de taoism cu discont 35%

Acum cu discont 35%!!!

SUMAR

- - Home

- - Taoism
- -
Izvoare
- -
Maeștrii
- -
Hui Neng

- -  Tao
- - 
Yin-Yang
- - 
Vidul
- - 
Nonacțiunea
- - 
Meditația
- - 
Articole

- - I Ching
Consultă oracolul online

- - Cursuri online
Cursuri de taoism expediate prin email

- - Librărie
Cărți de taoism tipărite sau în format electronic
- - Bibliografie
Cărți publicare în românește

- - Newsletter
Fii la curent cu noutățile care te interesează.

Ce este I Ching?

ideograma I
Ideograma pentru "schimbare" reprezintă simbolic alternanța ploaie-soare sau timp ploios-timp însorit
I Ching (Cartea schimbărilor) face parte din cele 5 clasice, cărți canonice care constituie baza culturii și tradiției chineze. Mai mult chiar, I Ching este cea mai veche dintre ele.

În ciuda faptului că azi se insistă pe aspectul filozofic al cărții (vezi introducerea lui Wilhelm), lucrarea a fost utilizată din cele mai vechi timpuri ca Oracol. Un oracol care oferă informații despre evoluția evenimentelor în timp, despre rezultatul pozitiv sau negativ al acțiunilor consultantului. Cartea era utilizată de suverani și prinți, în general de persoane cu influență din staff-ul suveranilor chinezi.

Importanța ei este atestată și de faptul că a supraviețuit incendiului cărților ordonat de împăratul Ch'in Shih-huang-ti, în 213 AD.

  • Conținut

I Ching este o colecție de 64 de hexagrame. Hexagramele sînt structuri liniare formate din 6 linii hexagrama 39continue sau discontinue. Liniile continue ______ reprezintă principiul yang, cele discontinue __  __, principiul yin.

Cele 64 de combinații de linii poartă titluri diferite ca de pildă: Creativul (Yang), Dificultatea inițială, Vasul ritual, Mireasa, Progresul, Contemplația etc. care descriu, evident, situații tipice de viață. Fiecare hexagramă mai conține o judecată - care oferă adeseori indicații oraculare - și textele trăsăturilor.

  • Istoric

Crearea acestei cărți fără pereche în lume este pusă pe seama lui Fu Hsi, personal mitologic, care a inventat multe alte lucruri utile pentru antichitatea chineză. El ar fi fost martorul unui fenomen miraculos care l-a pus în contact cu cele 8 trigrame (pa-kua), care constituie osatura Cărții schimbărilor.

Fu Hsi
Fu Hsi - strămoșul mitic - creatorul trigramelor care constituie baza Cărții schimbărilor
Legenda spune că în timp ce se plimba pe malul Fluviului Galben, Fu Hsi a zărit ieșind din ape un dragon purtînd pe spate semnele celor 8 trigrame pe care le-a copiat desenîndu-le cu degetul pe nisip.]

La elaborarea cărții pînă la forma de azi au mai participat Regele Wen și prințul Chou, care au adus contribuții esențiale: formarea hexagramelor, titlurile lor, judecățile, comentariile trăsăturilor.

În fine, o foarte mare contribuție a avut-o celebrul Confucius sau școala sa, care i-au atașat comentarii diverse.

Pe bună dreptate se afirmă că această carte conține esența doctrinelor și mișcărilor spirituale chineze și că a influențat la rîndul ei tot ce s-a născut ulterior. Importanța ei pentru spiritualitatea taoistă nu poate fi negată.

  • I Ching în cultura occidentală

Richard Wilhelm
Richard Wilhelm celebrul traducător al I Ching
Cea mai importantă contribuție la răspîndirea cărții în Europa a avut-o Richard Wilhelm.

Misionar creștin în China și sinolog, Wilhelm l-a cunoscut pe Lao-nai Hsuan, un descendent al școlii confucianiste, care l-a ajutat efectiv la traducerea cărții în limba germană. Mai mult decît o simplă traducere, Wilhelm a adăugat și comentariile sale la cele 64 de hexagrame. Aceste comentarii ne însoțesc azi atunci cînd folosim cartea ca oraocl și vrem să-i descifrăm răspunsurile exprimate într-un limbaj simbolic.

Carl Jung este cel care propune o versiune în limba engleză realizată de Carry F. Baynes. Tot Jung adaugă acestei versiuni o introducere substanțială care explică prin exemple practice modul cum poate fi consultată cartea ca oracol. Este cea mai importantă contribuție la explicarea practicii oraculare pentru cultura occidentală.

  • I Ching și sincronicitatea

Carl Jung
Carl Jung, celebrul psihiatru elvețian, a inițiat traducerea versiunii în limba engleză, Wilhelm/Baynes, la care a adăugat o prefață consistentă (vezi mai jos)
Dar Jung nu se limitează nici el la prezentarea Cărții schimbărilor, ci se apleacă și asupra studiului funcționării ei ca oracol. El aduce din nou în discuție teoria sincronicității, forjată de el în urma unor experiențe paranormale în cabinetul sau de psihanalist.

Această teorie, insuficient sau greșit asimilată ulterior de critici și discipoli, susține ideea coincidențelor semnificative, a-cauzale, adică acele potriviri de evenimente psihice și materiale care, după Jung, nu se explică doar prin cauzalitate. În aceste manifestări bizare, Jung afirmă prezența sau constelarea unui arhetip. Arhetupurile, după Jung, ar sta la baza funcționării Cărții schimbărilor.

Sincronicitatea explică astfel cum este posibil să obții informații pertinente despre viitor utilizînd bețișoarele de coada șoricelului sau monezile  atunci cînd consulți oracolul.

  • I Ching azi

I Ching este alături de yin-yang unul din termenii cei mai familiari în lumea occidentală. Cartea este utilizată în continuare ca oracol, deși foarte mulți utilizatori au dificultăți în interpretarea răspunsurilor ei simbolice. Au apărut o mulțime de traduceri în franceză, engleză și alte limbi occidentale.

În românește a circulat multă vreme o traducere neoficială, manuscrisă, copiată și multiplicată la xerox. După 1989 a apărut și traducerea versiunii lui Wilhelm dar și alte abordări mai puțin riguroase.

ichingoracol
  • Resurse online

-> Discută despre I Ching online în formul nostru de taoism. Click aici ca să accesezi forumul. Înscrierea se face aici .
-> Citește introducerile scrise de
Richard Wilhelm și Carl G. Jung (numai în engleză).
-> I Ching textul complet - versiunile
Richard Wilhelm (cu comentarii) și Legge (PDF) (numai în engleză).
-> Studiază metodele de utilizare, formularea întrebării, interpretarea răspunsului și multe altele + o mulțime de exemple practice, urmînd cursul nostru format din 15 lecții. Click
aici ca să citești informațiile despre curs. Versiunea prescurtată (numai 10 lecții) poate fi accesată aici.


Copyright, 2014, Calea vidului perfect. Toate drepturile rezervate.

logo