Calea vidului perfect


Asociația română de taoism Calea vidului perfect a luat naștere ca urmare a dorinței de a prezenta publicului român filozofia și practica taoismului. Este vorba de taoismul filozofic (tao-chia ) și de corifeii săi: Lao-tzu, Chuang-tzu și Lieh-tzu.

Societatea este non-profit și nu are orientare confesională.

Activitatea asociației se desfășoară în special prin Internet și constă în site, forum, articole diverse și cursuri online de taoism.

Asociația este condusă de d-l Jean Chiriac.

  • Adresa postala: O.P. 61 - C.P. 91, București, sector 4.
     
  • Email: contact@taoismonline.org.
     
  • Administrația: B-dul Pantelimon, Nr. 256.
    Tel: 021-627.07.75 (pentru secția taoism).

Pentru colaborări la secțiunea articole expediați materialele dv. în format A4, word sau rtf, redactate cu font Times New Roman, mărime 12, diacritice, la adresa: contact@taoismonline.org.

Articolele trebuie să aibă permisiunea autorului (copyright) pentru publicarea pe site-ul asociației. De asemenea, însoțiți materialele personale cu datele dv.: numele complet, ocupația, adresa completă (România sau străinătate), număr de telefon pentru contact.

 


© Calea vidului perfect, 2012.

sigla